LOGO UND VISUELLE IDENTITÄT / LOGO A VIZUÁLNÍ IDENTITA

Svítidla Jirků

Logo, visueller Stil und Werbematerial für ein Familienbeleuchtungsgeschäft in Třebíč.

,,Lass das Licht in dein Zuhause!“

Logo, vizuální styl a propagační materiály pro rodinnou prodejnu svítidel v Třebíči.

Ähnliche Projekte