AUTORENBUCH / AUTORSKÁ KNIHA

Nature àla carte

Ein kurzer Leitfaden zur Umweltmigration

Migration ist ein Phänomen, das so alt ist wie die Menschheit selbst, schließlich reiste der Vorfahr Böhmens, um den Berg Říp zu finden. Dies ist auch bei der Umweltmigration nicht der Fall. Verschlechterungen oder Veränderungen in der Umwelt und die von ihnen verursachte Migration haben die Menschheit im Laufe ihrer Geschichte begleitet. Leider werden vom Menschen verursachte Veränderungen im Ökosystem immer weiter verbreitet. Langfristige Verwüstungen der Landschaft, intensivere Naturkatastrophen, extreme Wetterveränderungen oder geplante Entwicklungsaktivitäten führen dazu, dass immer mehr Einwohner abwandern. Diese Menschen verlassen oft die Orte, an denen sie seit Generationen leben, und werden zu Umweltflüchtlingen. Ziel dieser Veröffentlichung ist es, den Leser kurz und schnell mit den grundlegenden individuellen Ursachen der Umweltmigration und ihren Folgen vertraut zu machen.

Das Buch wurde im Rahmen einer Diplomarbeit erstellt und im Juni 2019 an der Fakultät für Kunst und Design der Jan Evangelista Purkyně Universität in Ústí nad Labem erfolgreich verteidigt.

„Jeder hat das Recht auf einen Lebensstandard, der der Gesundheit und dem Wohlbefinden seiner Familie angemessen ist.,…“

Allgemeine Erklärung der Menschenrechte und Freiheiten, Artikel 25 (1)

Migrace je fenomén starý jako lidstvo samo, vždyť už praotec Čech putoval, aby našel horu Říp. Jinak tomu není ani v případě environmentální migrace. Zhoršení nebo změny životního prostředí a jimi způsobená migrace provází lidstvo celou jeho historií. Bohužel, změny ekosystému způsobené člověkem jsou stále rozsáhlejší. Dlouhodobá devastace krajiny, intenzivnější přírodní katastrofy, extrémní změny počasí nebo plánovaná rozvojová činnost zapříčiňují odchod čím dál většího počtu obyvatel. Tito lidé často opouštějí místa kde žili po generace a stávají se environmentálními uprchlíky. Tato publikace si klade za cíl stručně a rychle seznámit čtenáře se základními jednotlivými příčinami environmentální migrace a jejími důsledky.

Kniha byla vytvořená jako součást diplomové práce a v červnu 2019 byla úspěšně obhájena na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

Ähnliche Projekte