COMICS / KOMIKS

Fast fashion

Die Modebranche befasst sich mit Luft- und Flussverschmutzung, Wasserknappheit, Bodenchemie oder Entwaldung. Es bringt Armut mit sich, die mit einer unzureichenden Bewertung der Arbeitnehmer und der Arbeit unterhalb des Mindestlohns verbunden ist. Kinder arbeiten oft in Fabriken. In vielen Ländern sind die Augen für das Problem geschlossen.

Dieser Comic erzählt auch über das Problem der Kinderarbeit. Es bietet dem Leser die Frage, welchen Wert Kleidung für uns hat und wie sehr wir sie tatsächlich brauchen.

,,Fast Fashion“ ist eine sehr billige und leicht verfügbare Mode, die unabhängig von der Umgebung oder den Arbeitsbedingungen der Mitarbeiter in großen Mengen hergestellt wird.“

Módní průmysl se podílí na znečištění ovzduší a řek, nedostatku vody, chemizace půdy nebo odlesňování krajin. Nese s sebou chudobu, se kterou souvisí nedostatečné ohodnocení pracovníků a práce pod hranicí minimální mzdy. Často ve fabrikách pracují i děti. V mnoha  zemích se před tímto problémem zavírají oči. O problému dětské práce vypráví i tento komiks. Nabízí čtenáři otázku, jakou hodnotu pro nás má oblečení a kolik ho vlastně potřebujeme.

Ähnliche Projekte