ILLUSTRATION / ILUSTRACE

Bibel für Kinder

Die Bibel ist wahrscheinlich das bekannteste und am meisten übersetzte Buch der Welt. Hier finden Sie verschiedene Erzählungen und Gleichnisse, Gesetze und Gebote, Berichte über historische Ereignisse und Zukunftsvisionen. Vor allem bringt er die Botschaft Jesu Christi und seine Lehren.

Ich habe einige biblische Geschichten ausgewählt, um sie dank der einfachen Form der Illustrationen den kleinsten näher zu bringen.

 

Bible je patrně nejznámější a nejpřekládanější kniha na světě. Najdeme zde různá vyprávění a podobenství, zákony a přikázání, zprávy o historických událostech i vidění budoucnosti. Především ale přináší zvěst o Ježíši Kristu a jeho učení.

Vybrala jsem některé biblické příběhy, abych je díky jednoduché formě ilustrací přiblížila těm nejmenším.

Ähnliche Projekte